Kontaktujte nás

Blog

Energetický posudek

26. 9. 2022

JEDNÁ SE O NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY: posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o...

číst