Kontaktujte nás

SPECIALIZOVANÉ
SLUŽBY
v oblasti environmentu
a ISO management systémů

více

ENERGETICKÉ AUDITY
A POSUDKY

ISO MS

PODNIKOVÁ
EKOLOGIE

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY V OBORU ENERGETICKÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE

Společnost Hummer s.r.o. se zaměřuje na auditorské a poradenské služby v oblasti energetiky, uhlíkové stopy a ISO management systémů se zaměřením na enviro sektor. Naše služby jsou podložené mezinárodními oprávněními a dlouholetými zkušenostmi z oblasti automatizace technologických procesů a budov.

O nás

ENERGETICKÉ POSUDKY PRO
DOTAČNÍ ÚČELY – DOTAČNÍ
A OPERAČNÍ PROGRAMY

Životní prostředí nebo Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Operační program OP TAK se zaměřuje na modernizaci výroby a rozvodů energií, ale i na pořízení a oživení systému měření a regulace (automatizace procesů).

Více

ENERGETIKA

Provádíme energetické audity a posudky ze zákona,
jenž ukládají vlastníkům velkých energetických hospodářství zpracovat příslušnou dokumentaci.

Více

Energetický posudek

JEDNÁ SE O NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY: posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o...

číst
další články

KONTAKTUJTE NÁS

Úvodní konzultace zdarma