Kontaktujte nás

hummer

Profesionální služby v
oboru energetického
hospodářství a ekologie

Společnost Hummer s.r.o. se zaměřuje na auditorské a poradenské služby v oblasti energetiky, uhlíkové stopy a ISO management systémů se zaměřením na enviro sektor. Naše služby jsou podložené mezinárodními oprávněními a dlouholetými zkušenostmi z oblasti automatizace technologických procesů a budov.

vize společnosti

Našim dlouhodobým cílem je ve spolupráci s Vámi poskytovat odborné, energeticky, ekologicky a ekonomicky úsporné řešení pro Vaše podnikání.
Při naší práci se řídíme společenskou odpovědností ve smyslu myšlenky Trvale udržitelného rozvoje. Snažíme se pomáhat ve společnostech budovat vytvářet Sustainability management napříč procesy za pomoci environmentálních nástrojů, které jsou obsaženy v našem portfoliu služeb.

KONTAKTUJTE NÁS

Úvodní konzultace zdarma